Welcome in My Blog and Have Fun ┐('⌣'┐) (┌'⌣')┌ Thanks for your visiting

Rabu, 24 April 2013

Pengecualian Sumpah      Allah sangat membenci orang yang berdusta atas sumpahnya apalagi membawa-bawa nama Allah. Orang yang pertama kali mengucapkan sumpah adalah Iblis. 

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. (Ali Imran : 77)

1. Sumpah Yang Pelakunya Lupa Secara Tidak Sengaja
   Allah tidak akan melaknat orang yang bersumpah, apabila orang yang bersumpah lupa secara tidak sengaja terhadap apa yang telah dia sumpah kan.

2. Jika Pelaku Sumpah, Mengucapkan Insyaallah.
     Maka jika dia tidak melaksanakan nya dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. 

Seperti pada ayat berikut :
Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya), - (Al-Qalam : 10)

Tidak ada komentar:

If you want to comment, please use the kind word. Keep your talk. it reflects who you really are