Welcome in My Blog and Have Fun ┐('⌣'┐) (┌'⌣')┌ Thanks for your visiting

Selasa, 16 April 2013

Jenis - Jenis Harta HaramRezeki yang baik adalah rezeki yant diperoleh secara halal. Harta haram dapat memberikan bahaya kepada pemiliknya. Seperti pada surat Al-Baqarah : 172

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya."

Berikut adalah jenis-jenis harta haram :

1. Karna zatnya
     Contohnya Babi. Hewan ini mutlak tidak boleh dikonsumsi. Seperti pada surat Al-Mu'minun : 51
"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Karna berhubungan dengan hak orang lain atau cara mendapatkannya
     Harta yang diperoleh dengan  cara tidak halal dapat dibersihkan dengan menyalurkannya ke orang lain yang membutuhkan.

3. Karna pekerjaan hasil riba.

Berikut adalah dampak dari harta haram :
1. Tidak diterima amalnya selama 40 hari, yaitu shalat, sedekah bahkan haji dari harta haram tidak akan diterima

Tidak ada komentar:

If you want to comment, please use the kind word. Keep your talk. it reflects who you really are